Religio Aramaica: godsdienstige verschijnselen in Aramese teksten

TitleReligio Aramaica: godsdienstige verschijnselen in Aramese teksten
Publication TypeBook
Year of Publication1968
AuthorsHoftijzer, J
Series TitleMededelingen en verhandelingen van het Vooraziatisch-Egyptisch genootschap Ex Oriente Lux
Series Volume16
PublisherEx Oriente Lux
CityLeiden
OCLC Number462274522
KeywordsAramaic Studies Introduction
Citation Key3902