Ή Καἰvἡ Διαθἡκη. Testamentum novum. דיתיקא חדתא. Est autem interpretatio syriaca Novi Testamenti, Hebraeis typis descripta, plerisque etiam locis emendata. Eadem Latino sermone reddita. Autore Immanuele Tremellio

TitleΉ Καἰvἡ Διαθἡκη. Testamentum novum. דיתיקא חדתא. Est autem interpretatio syriaca Novi Testamenti, Hebraeis typis descripta, plerisque etiam locis emendata. Eadem Latino sermone reddita. Autore Immanuele Tremellio
Publication TypeBook
Year of Publication1571
AuthorsTremellius, I
EditorPesnot, C, Senneton, C, Beza, T
PublisherExcvdebat Henr. Stephanvs
CityGeneva
KeywordsBaumstark, Bible
Notes

vol. 1 - 1569.

vol. 2 - 1571

Both volumes available at the Bibliothèque de Genève.

URLhttps://archive.org/details/HKaineDiathekeTestamentumNovum1569
DOI10.3931/e-rara-6235
Citation Key6933