Narsai

Vat. sir. 594

 • Binding
 • f. 1v-7r Narsai, On David and Saul
 • f. 7r-10v Narsai, On Solomon
 • f. 10v-14r Narsai, On the parable of the wheat and tares
 • f. 14r-18v Narsai, On the prodigal son
 • f. 18v-23v Narsai, On Perfection
 • f. 23v-29v Narsai, On Enoch and Elijah
 • f. 29r-33v Narsai, On Isaiah's vision of the seraphim
 • f. 33v-38r Narsai, On humility
 • f. 38r-39v Narsai, On the martyrs
 • f. 40r-45r Narsai, On the parable of the wine grower
 • f. 45r-52r Narsai, On the antichrist

Vat. sir. 588

 • Binding
 • f. 1v-6r Narsai, Nativity (N4)
 • f. 6r-11v Narsai, Virgin Mary (N5)
 • f. 12r-17r Narsai, Epiphany (N6)
 • f. 17r-22r Narsai, John the Baptist (N7)
 • f. 22r-27r Narsai, Four Evangelists (N9)
 • f. 27r-32r Narsai, Temptation of Christ (N21)
 • f. 32r-37r Narsai, Week before Palm Sunday (N28)
 • f. 27v-40r Narsai, Palm Sunday (N29)
 • f. 40r-44r Narsai, Passion (N36)
 • f. 44r-47v Narsai, Resurrection (N40)
 • f. 47v-51v Narsai, Ascension (N45)
 • f. 51v-55v Narsai, Dedication of the Church (N56)

Pages

Subscribe to RSS - Narsai