Bibliography

Export 1 results:
Filters: Author is Elijah John Millos  [Clear All Filters]
M
E. J. Millos, Ed., Mēmrē da'bīdīn l-Dawīd d-Bēt Rabban Pawlos baqrāitā d-tartēn d-'al reḥmat ḥekmtā wīda'tā qadmāit, in Directorium Spirituale, Rome: Ṭabʻa da-propagnda lwat maryatti, 1868, pp. 172-214.